GoodWill Koçluk ve
Mentorluk Platformu

Bireylerin performanslarını geliştirip potansiyellerini arttırmaya yönelik farkındalıklar kazandırarak hem kurumsal hem de özel hayattaki ilişkilerde olumlu etkiler yaratmak üzere ICF sertifikalı gelişim programları...

GoodWill ve sembolümüz kelebek bizim hikayemizin özetidir. İyi niyetle kendilerini dönüştürmek isteyenleri kozalarından çıkartıp, önce kelebek olmalarını sonra yaratacakları etkiyi izlemek ve bunu kutlamak...İşte biz bu yolculuğa eşlik etmek için varız!

Günlük hayatta tüm kişisel ilişkilerde, eşlerle evliliğinizde, çocuğunuzla diyaloglarınızda, iş yerinizde yöneticinizle veya size raporlayan çalışanlarınızla, parçası olduğunuz departmanın tüm bireyleri arasındaki tüm iletişimlerde ilişkileri daha sağlıklı, daha yapıcı ve mutluluğu odakta tutacak bir ortam yaratmaya destek veren bir yetkinlik geliştirme programıdır.

Bu program, firmalarda çalışanların gelişimine etki etmek isteyen insan kaynakları profesyonelleri, kendi profesyonel gelişimlerini ve değişimi hedefleyen her kademe yöneticiler, kendi katılımcılarına ve öğrencilerine daha ileri seviye katkıda bulunmak isteyen, gelişime öğrenmeye açık eğitmen ve öğretmenler, psikologlar, her konu ve alanda hizmet sunan danışmanlar ile işlerinin gelişmesine ve iyileşmesine yardımcı olmak isteyen tüm çalışanlara, kısacası kendini geliştirmek, yeni beceriler edinmek isteyen herkese uygun şekilde oluşturulmuştur.


Modelimiz, içeriden dışarıya bilmek, yapmak ve olmak başlıkları altında, NLP, Bilişsel Davranışsal Terapi, Transaksiyonel Analiz ve değerler sistemi gibi temel yaklaşımlardan faydalanır. Psikoloji dünyasının öncüleri olan Milton Erickson ve Alfred Adler’in öğretilerini temel alan uygulama ve deneyim yoluyla öğrenme metotlarını benimser.

 • Merkezde: Olmak
   
  • Gerçeklik/Otantiklik (Authenticity): Koçluk doğruluk, bütünlük ve dürüstlük temelleri üzerine kurulmalıdır. Kişi anda kalarak mevcut haliyle süreçte var olur.
  • Vizyoner (Visionary): Vizyon gelecekte varmak istenen yerin zihinsel haritasını oluşturmaktır ve kişisel ilkelerimiz, değerlerimiz, misyon ve hedeflerimizin oluşturduğu bir dinamiktir. İlke ve değerlerden destek alarak bireyin hayallerini gerçeğe dönüştürecek bir plan içermelidir ve eylem gerektirir.
  • Etki Eden (Impactful): Koçluk ortak bir amaç ve öğrenme kültürü yaratarak danışanların potansiyel ve yeteneklerini ortaya çıkarmaları için ilham verir. Koçluk duruşuyla dinleyerek, empati kurarak ve güçlü sorularla kişilerin ilerlemesine odaklanır.
 • İç Dünya ile Dışarısı arasında: Bilmek
   
  • Bağlantı (Connection): Koçluk danışanların duygularına odaklanarak hem kendileriyle hem de süreçle bağlantı içinde olarak farkındalıklarını çoğaltmayı sağlar.
  • Potansiyel (Potential): Kişinin geçmişi, şartları ne olursa olsun sadece içindeki potansiyelin kilidini açarak gelişim ve başarıya doğru hareket edebilmesi için gücünü fark etmesini sağlar.
  • Performans (Performance): Koçluk yardımıyla danışanların gerçek potansiyellerini ortaya çıkarmaları için önlerinde yarattıkları engelleri fark edip kaldırmaları, güçlü yanlarını kullanarak tam olma hallerinde sonuçlar üretmelerine destek verir.
 • Dışarıya sunduğunda: Yapmak
   
  • Yükümlülük/Bağlılık (Engagement): Koçlukta koç ve danışanın sürece ve gerçekleştirilmesi gerekenlere bağlılığı ve sorumluluk almaları temel ihtiyaçlardandır, aksiyonları gerçekleştirmek üzere sorumluluk alıp ilerleme ve öğrenme konusunda yolda tutar.
  • İletişim/ Duyurma (Communication): Koçluk dinleme ve konuşma üzerine bir yapı olması itibariyle danışanların kendilerini ve konularını derinlemesine anlatmalarını sağlamak, farkındalığı arttırmaktır.
  • Yapılandırma (Establishment): Koçluk baştan sona ve devamında bir yapılandırma sürecidir. Başlangıçta danışanla yapılan anlaşmayla başlar, hedefe ulaşmak adına çalışma şeklinin danışan tarafından yapılandırılmasına destek ile devam eder.

Süreç:

 • 126 saat: sınıf eğitimi
 • 48 saat: gözlem/pratik/ ev ödevi
 • 24 saat: mentorluk ve süpervizyonlu koçluk
 • 4 saat: gözden geçirme /yazılı sınav
 • Program:
  • Modül 1: Temel koçluk becerileri: 4 gün
  • Modül 2: İş hayatında koçluk: 4 gün
  • Modül 3: Koçlukta özgüven:4 gün
  • Modül 4: Koçluğu parlatma: 3 gün
  • Modül 5: Çıraklık: 3 gün

Kendi üzerinden başkalarını anlama ve keşfetme olanağı tanıyan küçük gruplarla özel çalışma imkânı verir, dönüşümü taahhüt ederiz. Kişisel gelişim alanındaki güncel yaklaşımları takip ederek yenilikleri müfredata dahil ederiz. Böylece katılımcılar güncel vizyona sahip, dünya görüşü genişlemiş GoodWill koçları olarak mezun olurlar.

Dünya çapında kullanılan yeni teknoloji Harrison Assessments yetenek yönetimi aracından faydalanarak koçluk duruşunu pekiştirdiğimiz süpervizyon görüşmeleri ile GoodWill koçlarını benzersiz şekilde destekleriz.

2 ayda bir yaptığımız Butterfly Effect toplantıları ile mezun koçlarımızın gelişimlerini takip eder, en iyi uygulamaları paylaşma imkânı yaratırız.


GoodWill Ekibimiz stratejik yönetim dünyasında farklı alanlarda güçlü iş ve yöneticilik deneyimi olan, gelecek ve sürekli gelişim odaklı, dinleyen, kapsayıcı, ilham veren, birey ile ekiplerde pozitif etki yaratan ICF onaylı eğitimleriyle iş dünyasına yeni koçlar ve koçluk becerilerini kullanan yönetici ve liderler katma sorumluluğu taşıyan tecrübeli koçlardan oluşmaktadır.

KENDİM VE DİĞERLERİNİN GELİŞİMİ HEPİMİZİ ETKİLER

Birey ve çalışanların hayatlarıyla barışık, daha mutlu, daha verimli yaşaması, diğerleriyle uyum içinde sonuç üretebilmesi için kendi ve yöneticilikte diğerlerinin performansını etkileyen konuları fark edip aşmalarına destek ile mümkün olacaktır.

SUNDUĞUMUZ HİZMETLER

Birey ve çalışanların hayatlarıyla barışık, daha mutlu, daha verimli yaşaması, diğerleriyle uyum içinde sonuç üretebilmesi için kendi ve yöneticilikte diğerlerinin performansını etkileyen konuları fark edip aşmalarına destek ile mümkün olacaktır.

Yönetici Koçluğu

Yönetici Koçluğu

Etkili liderler, bir organizasyondaki insan potansiyelinin ortaya çıkartılacağı “öğrenen organizasyonlar” yaratma modelini benimser. Yapılan araştırmalar, koçluk çalışmalarının başlangıç seviyesine göre 5-7 kat oranda gelişim yarattığını göstermektedir.

Kurum içi Koçluk Hizmetleri

Kurum içi Koçluk Hizmetleri

Firmada orta ve uzun vadeli hedefler doğrultusunda firmaya özel program ile verim, performans ve bağlılığı arttırmak ve içeride yetiştirilen koçu mentorluk ile destekleyerek yetkinliklerini pekiştirmesi hedeflenir.

Sertifikalı Programlar

Sertifikalı Programlar

Yüksek performans ve liderlik kültürü hedefleyen organizasyonları destekleyecek farklı başlıklarda sertifikalı eğitimler ile kişisel kapasite ve bilgi birikimini geliştirmek isteyen çalışan, yönetici ve bireyler için gelişim paketleri sunulur.

Mentor Koçluğu

Mentor Koçluğu

ICF onaylı bir Profesyonel Koç olma sürecinde zorunlu olan Mentorluk, bu yolculukta bilgilerinizi pekiştirmenizi sağlarken, deneyimli akredite Koçların birikimlerinden koçluk performansınıza verecekleri geri bildirimler ile derinleşmenize destek olacaktır.

Kurum içi Mentorluk Hizmetleri

Kurum içi Mentorluk Hizmetleri

İnsan kaynaklarını geliştirmek üzere yine gelişmiş iç insan kaynaklarından faydalanan sistemin kurulması, eğitimlerinin verilmesi ve IK yönetimi tarafından kolaylıkla yönetilmesini sağlayan yapı ile kolektif ve sürekli gelişim sürece dahil edilir.

Liderlik Programları

Liderlik Programları

İş hayatında kapasitesini en üst düzeye çıkarma, rekabet edebilecek güçte olma, bağlılık, verimlilik, çeviklik gibi konularda yöneticilerin liderlik vasıfları kazanması, iletişim becerilerinin ileri seviyeye taşınması ve çalışanları helikopter bakış açısıyla analiz edip değerlendirebilmeleri hedeflenir.

DEĞİŞMEK, DÖNÜŞMEK İSTEMEKLE BAŞLAR, İNANMAKLA DEVAM EDER

Gözlerimizle gördüğümüz hayat senaryomuzu istediğimiz yönde değiştirebiliriz. Kimse bir diğerini değişmeye zorlayamaz ve değiştiremez. Dönüşüm için yaşanılan deneyimlerden öğrenmek, inandığımız yönde harekete geçmek gerekir.

KOÇLUK PROGRAMIMIZ

1.Modül
Temel koçluk (4 gün/ 32 saat sınıf + 10 saat takip)

Koçluk bir farkındalık kazandırma çalışmasıdır. Kişilerin hayatında, tatmin edici sonuçlar üretmelerine yardım eden devamlı bir ilişkidir ve aynı zamanda bireyin hedeflediklerinin ötesini görebilmesi için kişide farkındalık yaratan bir süreçtir. Koçluk becerilerini öğrenmek hem özel hem de iş hayatında yapmak istenilen ancak yapılamayanların fark edilmesinde ve harekete geçmek için başlanacak yolu bulmada kolaylık sağlar.

Bu modülde temel koçluk becerilerini öğrenerek, bu becerileri iş ve özel hayatınıza ne şekilde nasıl katabileceğiniz konusunda başlangıç yapacaksınız.

Bu birinci modülün sonunda kişiler:

 • Koçluk kavramını öğrenip, diğer bazı kavramlardan nasıl farklılaştığını ve insanlara farklı alanlarda sağladığı faydaları,
 • Koçluk sürecindeki temel unsurlar ve gereken yetkinlikleri,
 • Koçlukta kullanılan birkaç temel aracın ne olduğu ve uygulama yöntemlerini,
 • Koçluk modeli ve yetkinliklerle bu modelin nasıl uygulandığı,
 • Koçluk ilişkisindeki temel ihtiyaçlar ve kullanılan becerileri,
 • Koçluk Etik İlkelerini öğrenerek farklı açılardan deneyimlemiş olacaklar.

2.Modül
İş Yaşamında Koçluk (4 gün/ 32 saat sınıf + 10 saat takip)

Çalışanlarınız, iş arkadaşlarınız, yöneticiniz veya iç ve dış müşterilerinizle kurduğunuz iletişim bütününde başarıya ulaşmada çok etkilidir. Bu amaçla tutum, davranış, dil ve söylemlerdeki seçimler her şeyi etkiler. Kişinin öncelikle kendisiyle ilgili farkındalığı, karşısındaki insanı tanıma, anlama becerisi günün büyük bir bölümünü geçirdiğimiz iş ortamında mutluluk ve mutsuzluk, beraberinde de hedeflere ulaşıp ulaşamamayı belirliyor.

Çalışanlar iş yerinde anlaşmazlıklar yaşadığında, lideri veya çalışma arkadaşlarıyla uyumsuzluk veya çatışmalar sonucunda mesai saatlerini mutsuz ve verimsiz geçirmekteler. Özellikle liderlik, yöneticilik yapan danışanlar bu ilişkileri doğru yönetmek ve sağlıklı iletişimler kurarak ekip ve organizasyonumuzun başarısı için bağlılığı, iş birliğini koruyacak iletişimler sürdürmelerine destek sağlayacaktır.

Bu ikinci modülün sonunda kişiler:

 • İş ortamında koçluk becerilerinin yapılan iş ve ilişkilere katkısını
 • Çalışanlarla kullanmak üzere farklı koçluk araçları
 • İş yaşamında siz ve diğerlerine dair farkındalıklar ve yapılabilecekler
 • Gelişim alanları ve geleceğe yönelik vizyon geliştirme ve hedefe yönelik aksiyonlar
 • Günlük ve iş yaşamında bireysel olarak kendimize yarattığımız engeller ve üstesinden gelme yöntemleri
 • Koçluk becerileri kullanan bir birey veya yönetici olarak insanlar ve olaylar üzerinde etkimiz ve bunu daha da iyileştirme

Öğrenmiş ve farklı açılardan deneyimlemiş olacaklar.


3.Modül
Koçlukta Özgüven (4 gün/ 32 saat sınıf + 10 saat takip)

Bu aşamaya gelmiş koç adaylarımız müşterileriyle yapmaya başladıkları koçluklarında hayatlara dokumaya başlamış ve belki de ciddi değişikliklerle sonuçlanabilecek adımlara etki etmektedirler. Burada yapılacak çalışmaların amacı yapılan koçluklarda biraz daha özgüvenin kuvvetlenmesine yardım edecek bilgiler vermek ve egzersizlerle bunu güçlendirmektir.

Bu üçüncü modülün sonunda kişiler:

 • İnsanların düşünce yapılarını ve nasıl çalıştığı konusunda fikir edinecekler.
 • Beyin ve zihin çalışma sistemini daha iyi anlayacaklar.
 • Koçluk sürecinin akışına daha hâkim olacak ve kendi yöntemlerini oturtmaya başlayacaklar.
 • İçsel yolculukları metaforlarla destekleyecek ve müşterilerine gelecekle ilgili görsel yaratımlarda yardımcı olacaklar.
 • Koçlukta yaratıcılığa adım atacaklar.

4.Modül
Koçlukta Parlatma (3 gün/ 30 saat sınıf + 10 saat takip)

Koçlukta en önemli konuların başında danışanla uyumlu, akıcı ve farkındalık yaratacak bir ortam yaratmak gelmekte. Bunların olmasında en etkili faktör de koçun danışana ve onunla ortaya çıkan ilişkiye göre en uygun ve yaratıcı aracı kullanarak danışanı aksiyonla sonuçlandıracak farkındalık noktasına ulaştırmaktır. Dolayısıyla koçun gözlem, yaratıcılık ve araç zenginliği çok önemli hale gelmektedir.

Bu dördüncü modülün sonunda kişiler:

 • Kendi içsel yolculuklarında daha ileri bir aşamaya gelmiş
 • Koçlukla ilgili araç setlerini genişletmiş
 • Bol pratik yapma fırsatı bulmuş
 • Koçlukta kendi yöntemlerini benimsemeye ve geliştirmeye devam etmiş.
 • Koçluk deneyimlerinde anda olma becerileri ve yaratıcılıklarını geliştirmiş olacaklar.

5.Modül
Koçlukta Çıraklık (3 gün/ 24 saat sınıf + 10 saat takip)

GoodWill ile 4 modülden oluşan programı tamamlayan koçlar bitirme şartlarını yerine getirerek GoodWill diplomalarını aldıklarında ICF’e(*) akredite okul mezunu koç olarak ACSTH(*) kategorisinde yer alırlar. Koçluk mesleğinde derinleşmek isteyenlerin Çıraklık’la ilerlemeleri tavsiye edilir.

(*)ICF: International Coaching Federation
(*)ACSTH: Approved Coach Specific Training Hours

GoodWill ile “Çıraklık” Modülüne devam eden koçlarımız ise bu modülü bitirdiklerinde ACTP(*) kategorisinde yer aldıkları için yetkinlik unvanı almak üzere ICF’e direkt olarak başvurmaya hak kazanırlar. Koçluk mesleğini icra etmek ve bu alanda ilerlemek için en çok tanınan yol olarak tercih sebebidir.

(*)ACTP: Accredited Coach Training Program

Çıraklık programına ilk dört modülü tamamlayan tüm katılımcılarımız devam edebilirler. Koçlukta derinleşme, koçluk yetkinliklerini alışkanlık haline getirme konusunda destek veren bir çalışma setidir. Katılımcıların yoğun olarak koçluk yapması ve mentor koçlarımız tarafından takip edilmesini kapsar.


Süreç

Yaklaşık 3 aylık bir sürede tamamlanır. Katılımcılar 3 ay süreyle yapılacak sınıf içi ve sanal sınıf koçluk çalışmalarında aktif yer alarak hem liderlerinden hem katılımcı arkadaşlarından öğrenmeye devam ederek, yaptıkları pratiklerle ilgili mentor koçlarından aldıkları geri bildirimlerle gelişimlerini devam ettirirler. Çıraklık Programının tüm koşullarını sağladıktan ve danışanlarla en az 100 saatlik koçluk deneyimlerini tamamladıktan sonra ICF’in akreditasyon sınavına girmeye hak kazanırlar.


Takvim

Yaz Grubu için tarihlerimiz:

 • 1.Modül: 27-30 Ağustos 2020
 • 2.Modül: 17-20 Eylül 2020
 • 3.Modül:   8-11 Ekim 2020
 • 4.Modül: 23-25 Ekim 2020

Erken kayıt indiriminden faydalanmak için iletişime geçin.


PLATON’A GÖRE MERAK FELSEFENİN BAŞLANGICIDIR.

Tüm istekleri yerine gelen insan bile kendine uğraş arar, düşünür araştırır – kısaca merak eder – amaca ulaşması için merakın doğru yönlendirilmesi gerekir. Kendimiz ve hayata dair sorularla daha iyi bir hayatı kurgulamak mümkün olacaktır.

SIK SORULAN SORULAR

 • Kimden koçluk almalıyım?

  Koçluk, Türkiye’de 2013 yılında meslek olarak kabul edilmiş ve International Coaching Federation (ICF)’ın Türkiye’deki yapılanması ile etik kuralları ve standartları belirlenmiştir. Bu nedenle ICF’e akredite bir okuldan mezun koçlar arasından kendinize uyumlu hissettiğiniz bir koçla çalışmanızı tavsiye ederiz. Yakın hissettiğiniz kişiyle bir deneme seansı talep edebilirsiniz. Birçok koç bunu teklif etmektedir. GoodWill koçları www.goodwillcoach.com adresinden randevu almanız halinde yarım saatlik deneme seansı yapmaktan mutluluk duyarlar.

 • ICF’e akredite okuldan mezun olmam şart mı?

  Koçluk ülkemizde yaygın olarak icra edilmektedir. Her meslek grubu gibi koçlukta da iyi ve kötü uygulamalarla karşılaşmaktayız. ICF öncelikle bu uygulamaları standardize etmek ve bir çeşit denetim altında tutmak için var olan bir yapılanmadır. Bu yapının içinde yer almakla, koçlar arasındaki ağa katılmak söz konusu olur ve bu bir çeşit otokontrol sağlar. Negatif uygulamaların barınmayacağı, güç birliği ile sesimizi duyurabildiğimiz bir mesleki birlik oluşturmuş oluruz. Düzenli toplantılarla en iyi uygulamalardan haberdar olma ve mesleki gelişim olanağı ediniriz. En önemlisi yetkinliğimizin kanıtı olarak ICF standartlarının iş dünyasındaki bilinirliğinden faydalanırız.

 • ICF unvanlı koç olmak istiyorum. Hangi yolu izlemeliyim?

  ICF’e akredite bir okul seçmelisiniz. Okulların arasından kendinize en uyumlu olanı seçmeniz faydalı olacaktır. ICF akreditasyonlu tüm okulların varmak istedikleri yer aynı olmakla birlikte metodolojileri farklı olabilir. Sonraki sorunun cevabında bahsettiğimiz gibi örneğin GoodWill olarak biz, birçok yaklaşımdan faydalanarak, önce bireyin kendi dönüşümünü gözettiğimiz sınıflarımızda özel çalışmalar için alan yarattığımız bir duruşu benimsiyoruz. Okullardan bilgi isteyerek öğrenme metotlarını ve hangi psikolojik yaklaşımları kullandıklarını sorarak kendinize uygun birini seçmenizi öneririz. Bundan sonrasında unvan almak için ICF’in süreçlerini takip etmek ve yükümlülüklerini yerine getirmek gerekir. En az 1 yıllık bir süreç ve odaklanma gerektirir.

 • Birçok okul var. GoodWill’i seçmek bana ne kazandırır?

  Öncelikle GoodWill ICF akreditasyonu olan bir okuldur. Bu, ICF standartlarını sağladığını ve etik kurallarını benimsediğini ifade eder. GoodWill olarak birçok yaklaşımdan faydalanarak, önce bireyin kendi dönüşümünü gözetiriz. Bunun için sınıflarımızda özel çalışmalar için alan yaratmak ana hedefimizdir. Kişi bir diğerini ancak kendi üzerinden anlayabileceği için, kendi deneyimlerini ve dönüşümünü ön plana alırız. Birkaç psikolojik yaklaşımı birden kullandığımız zengin araç setimiz bulunmaktadır. Müfredatımızı esnek ve güncel tutmaya gayret ederiz. Kendi mesleki gelişimimize sürekli yatırım yaptığımız için öğrendiklerimizi programımıza katarak sürekli geliştiririz. Mezunlarımızla temasta kalarak rutin toplantılarla onları hem mesleki hem kişisel yolculuklarında desteklemeye devam ederiz.

 • ACTP ve ACSTH farkı nedir?

  Koçluk yolculuğunu sürdürmek isteyenler için ICF’de ACC, PCC, MCC unvanları vardır. Yetkinlikleriniz ve tecrübeleriniz arttıkça bu unvanlar için başvuru yapabilirsiniz. Detaylı bilgi için aşağıdaki siteyi ziyaret edebilirsiniz. https://www.icfturkey.org/unvanlama-nedir

  GoodWill’in 4 modülünü bitiren koçlar unvanlama açısından ACSTH kategorisinden başvuru yapabilecektir.

  Çıraklık modülü bitirenler ise ACTP kategorisinden başvuru yapabilirler. İki kategori arasında yükümlülükler, süreç ve fiyatlama açısından farklar bulunmaktadır. Bir kez ACSTH kategorisinde yer aldığınızda her bir unvan başvurunuzda aynı kategorideki yükümlülükleri yerine getirmeniz gerekmektedir.

 • Kimler katılabilir?

  Koçluk eğitimi almanın ön koşulu olmamakla birlikte, özellikle koçluk mesleğini edinmek isteyecek kişiler için destekleyici bazı kriterler bulunmaktadır. Lisans mezunu, iş yaşamında deneyim edinmiş, yabancı dili olan, teknolojik olarak yeterli kişilerin mesleki gelişim konusunda erişebileceği kongre, yabancı yayın, online eğitimler vs kaynaklardan faydalanabilmesi açısından önemlidir.

 • GoodWill Sertifika süreci ödeme koşulları

  Ödemeler yarısı başlangıçta ve kalan yarısı 2.modülden önce tamamlanacak şekilde yapılır. ACTP mezunu olmak isteyen katılımcılar “Çıraklık programı” öncesi peşin ödeme yaparlar. Ödemeler banka transferi ya da kredi kartı yoluyla yapılabilir. Program bedelinin tamamını baştan ödeyenler için %5 indirim yapılır. Tarih duyuruları doğrultusunda erken ödeme koşullarını yerine getirenlere ise %10 indirim uygulanır. Fiyat ve takvimle ilgili bilgi almak için info@goodwillcoach.com adresine yazdığınızda, size en kısa sürede ulaşılacaktır.

 • GoodWill Sertifika süreci iptal koşulları

  Ödemesi yapılmış bir program için iade yapılması söz konusu değildir. Bununla birlikte açılacak ilk kursta yerinizin ayrılacağından emin olmanız için tüm gayreti gösteririz. GoodWill, kaçınılmaz durumlarda programı iptal etme veya zamanını değiştirme hakkını saklı tutar ve derhal para iadesini gerçekleştirmeyi taahhüt eder.

SİZE ÖZEL BUTİK ÇÖZÜMLERİMİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇEBİLİRSİNİZ

BİZE ULAŞIN

Bireylerin hayatlarıyla barışık, daha mutlu, daha verimli yaşaması, diğerleriyle uyum içinde sonuç üretebilmesi kendi ve/veya yöneticilikte diğerlerinin performansını olumsuz etkileyen konuları fark edip aşmalarına destek olmaları ile mümkün olacaktır.

Adres: Merkez Mah. Abide-i Hürriyet cad. No:203 Aykaç Plaza, Kat:7, D:16, Şişli

Telefon: 0212 702 70 72

E-posta: info@goodwillcoach.com