İyi Niyet temeliyle GoodWill Koçluk ve Mentorluk


VİZYONUMUZ:

Bireylerin ve organizasyonların eşsiz potansiyellerini ortaya çıkaran eğlenceli, ileri görüşlü, pozitif ve sürekli gelişen ekip olmak.

MİSYONUMUZ:

Özünde insana ve topluma fayda sağlama, bilinç seviyesinin yükselmesini destekleme ve koçluk becerilerinin yaygınlaştırılmasıyla, etkili eğitim metodolojilerimiz ve değer katacak yüksek kalitede ürün ve hizmetlerimizle çalışan bağlılığını artıran eğlenceli ve sürdürülebilir bir öğrenme ortamı yaratarak, hayatın her alanındaki mutluluğun çoğalmasını hedeflemektir.

İletişim yeteneğinizi gelecek için bir kariyere dönüştürmek...

  • Günümüzde var olan birçok mesleğin gelecekte olmayacağı öngörülürken yapılan bir araştırmaya göre koçluk 2050 yılında ayakta kalacak mesleklerden biri olarak görünüyor.2050 yılında da çalışma hayatında yer alacak bir meslek için bugün kendimize yapacağımız tüm yatırımların önemi yarınlarda büyük olacaktır.

  • Koçluk bir farkındalık kazandırma çalışmasıdır. Kişilerin hayatında, tatmin edici sonuçlar üretmelerine yardım eden devamlı bir ilişki ve hedeflediklerinin ötesini görebilmeleri için bireyde farkındalık yaratan bir süreçtir.

  • Koçluk becerilerini öğrenmek hem özel hem de iş hayatında yapmak isteyip yapamadıklarımızı fark edip, harekete geçmek üzere adım atılacak yolu açmada kolaylık sağlar. ICF onaylı bir eğitim sürecini tamamlayarak alınacak bir sertifika tüm dünyada geçerli küresel çapta bir meslek edinmeyi sağlayacaktır.