(4 Gün / 30 CCEU)

1. Modül- Temel Koçluk

Temel koçluk becerilerini öğrenerek, bu becerileri hayatınıza ne şekilde ve nasıl katabileceğiniz konusunda başlangıç yaparak sonunda gerekli yetkinlikleri edinmiş, temel araçların uygulama yöntemlerini öğrenmiş, koçluk etik ilkelerini öğrenerek, koçluk becerilerini uygulamalı olarak farklı açılardan deneyimlemiş olacaklar.


(4 Gün / 30 CCEU)

2. Modül – İş Yaşamında Koçluk)

Çalışanlarınız, iş arkadaşlarınız, yöneticiniz veya iç ve dış müşterilerinizle kurduğunuz iletişim bütününde başarıya ulaşmada kullanılan iletişim dili büyük önem taşır, tutum, davranış ve söylemlerdeki seçimler her şeyi etkiler. Kişinin öncelikle kendisiyle ilgili farkındalığı, karşısındaki insanı tanıma, anlama becerisi günün büyük bir bölümünü geçirdiğimiz iş ortamında mutluluk ve mutsuzluk, beraberinde de hedeflere ulaşıp ulaşamamayı belirliyor. Özellikle liderlik, yöneticilik yapan danışanlar bu ilişkileri doğru yönetmek ve sağlıklı iletişimler kurarak ekip ve organizasyonumuzun başarısı için bağlılığı, iş birliğini koruyacak iletişimler sürdürmelerine destek sağlayacak farklı koçluk araçları öğrenerek, insanlar ve olaylar üzerinde etkimizi daha da iyileştirme yollarını tanımlıyor olacaklar.


(4 Gün / 30 CCEU)

3. Modül – Koçlukta Özgüven

Bu aşamaya gelmiş katılımcılarımız çalışan veya danışanlarıyla yaptıkları koçluklarında hayatlara dokumaya başlamış, belki ciddi değişikliklere yol açan adımlara etki edebilmektedir. Koçluklarda biraz daha özgüvenin kuvvetlenmesiyle kişiler, insanların düşünce yapılarını anlayarak, koçluk sürecinin akışına hakimiyetlerini artırmış ve kendi kişisel tarzlarını ve yaratıcılıklarını geliştirmiş olacaklar.


(3 Gün / 22 CCEU)

4. Modül – Koçlukta Renk

Koçlukta en önemli konuların başında danışanla uyumlu, akıcı ve farkındalık yaratacak bir ortam yaratmak gelmektedir. Bunların olmasında en etkili faktör de koçun danışana ve onunla ortaya çıkan ilişkiye göre en uygun ve yaratıcı aracı kullanarak danışanı aksiyonla sonuçlandıracak farkındalık noktasına ulaştırmaktır. Dolayısıyla koçun gözlem, yaratıcılık ve araç zenginliği çok önemli hale gelmektedir. Bu modülün sonunda katılımcılar kendi içsel yolculuklarında gelişim sağladıkları gibi, koçluk yapacakları danışlarında da gelişimi anlayacak seviyeye gelmiş olacaklar.


(3 Gün / 13 CCEU)

5. Modül – Koçlukta Çıraklık

İlk 4 modülü tamamlayan herkes V. Modüle katılabilir. Çıraklık Modülünün amacı, GoodWill Koçluk ve Mentorluk programı becerilerini daha yüksek bir seviyeye çıkarmak ve onları ICF ile bir sertifika almaya hazırlamaktır. 4. Modül sonrası “Çıraklık Modülü”nden başarıyla mezun olan koçlara ACTP sertifikası verilecek ve bu onların bir sonraki adımdaki Associate Coach Sertifikasına (ACC) veya Professional Coach Sertifikasına (PCC) daha kolay ulaşmalarına yardımcı olacaktır. Bu Modül her katılımcının koçluk duruşunu derinlemesine inceleyen bir laboratuvar sürecidir ve katılımcıların yoğun olarak koçluk yapması ve mentor koçlarımız tarafından takip edilmesini kapsar. Yaklaşık 3 aylık bir sürede tamamlanır. Katılımcılar 3 ay süreyle yapılacak 1 gün sınıf içi ve toplamda 2 gün sanal sınıf koçluk çalışmalarında aktif yer alarak, hem liderlerinden hem katılımcı arkadaşlarından öğrenmeye devam edip, yaptıkları pratiklerle mentor koçlarından aldıkları geribildirimlerle gelişimlerini devam ettirirler. Çıraklık Programının tüm koşullarını sağladıktan ve danışanlarla en az 100 saatlik koçluk deneyimlerini tamamladıktan sonra ICF sertifika sınavına girmeye hak kazanırlar.


(5 Gün / 45 CCEU)

6. Modül - Koçlukta Master

Modül 2'de edinilen becerileri, gelişmiş bir koçluk araç seti sağlayarak iş yaşamında daha etkili Koçlar olmaları için ilerletmeyi, başlangıçta çalışanlarıyla anlaşmalarından, işin tamamlanmasına kadar yönettikleri süreçlerin koçluk ilkelerini ve temel unsurlarını uygulayarak geliştirmelerini hedefliyoruz. Bu modülde 3er hafta aralıklarla gerçekleşen 1er günlük çalışmalarla, toplam 5 günlük bu programla hedefimiz, lider bakış açısıyla farklı iş ihtiyaçlarını aynalama, yönlendirme, rehberlik etme ve kolaylaştırma yoluyla koçların, koçluk tarzlarını farklı iş durumlarının ve bireylerin ihtiyaçlarına uyarlamalarına yardımcı olmaktır.


...

(1 gün / 10 CCEU)

7. Modül – İlişkilerde Mentorluk

Çalışanlara arzu ettikleri gelişim fırsatını sunan, daha iyi bir lider ve çalışan olmaları için onları yüreklendiren, paylaşım ve yardımlaşma odaklı kültürü yaygınlaştıran, toplamında tüm çalışanların daha etkili bakış açısı ve davranışlar geliştirerek, çalışan bağlılığını arttıran bir sistem yaratmaya destek verecek mentorluk yaklaşımının birey, çalışan, yönetici ve liderlere kazandırılmasını amaçlayan 1 günlük uygulamalı bir çalışma.